FILIPÍNY
Vzru?ující vodopády, nádherné dlouhé pís?ité plá?e, starodávné rý?ové terasy, skv?lé potáp?ní, tropický ?ivotní styl plný zábavy – to v?e najdete na Filipínách v hojné mí?e.
MADAGASKAR
Krom? leno?ení na píse?né plá?i a potáp?ní v k?i?ťálových vodách m??ete na Madagaskaru objevovat nádhernou p?írodu s raritami, které se nevyskytují jinde na zemi.
EXOTICKÉ POZNÁVACÍ OKRUHY
LETENKY
UBYTOVÁNÍ V HOTELECH
BANGLADÉŠ
Nav?tivte sv??e zelenou zemi s bohatou historií. Objevte archeologické lokality, vyzkou?ejte nejdel?í plá? a objevte nejrozsáhlej?í mangrovníkový les na sv?t?.
EUROVÍKENDY
Objevte báje?né víkendy ve v?t?in? evropských metropolí za skv?lé ceny. Eurovíkendy jsou ideální krátkou dovolenou p?i které m??ete poznávat památky, historii nebo místní kulturu.
VIETNAM
Zem? tradi?ního kouzla a nev?ední krásy se rychle otevírá okolnímu sv?tu. Nechte se uchvátit deltou Rudé ?eky, nádhernými plá?emi a horami porostlými hustými lesy.
THAJSKO - ODBORNÉ KURZY MASÁŽÍ
Po?ádáme cesty na kurzy terapeutické tradi?ní thajské masá?e. Kurzy jsou vhodné i pro za?áte?níky a jsou zalo?eny na praktickém nácviku. Pro více informací klikn?te zde.
Optimalizováno pro Microsoft IE do verze 8 se zapnutým JavaScriptem a cookies. Nejlep?í zobrazení v Google Chrome.
Copyright © 1997-2019, MATRIX ?R, s.r.o. Aktualizováno 27.12.2018.